Egzamin ósmoklasisty 2023

Jesteś rodzicem ósmoklasisty i jak większość rodziców dzieci w tym wieku czekasz z niecierpliwością na moment, w którym twoja pociecha dostanie się do wybranej przez nią szkoły średniej? Egzamin ósmoklasisty 2023 spędza twój sen z powiek? Sprawdź co musisz wiedzieć na ten temat.

Egzamin ósmoklasisty 2023 – to wyzwanie przyprawia o stres zarówno dzieci jak i ich rodziców. Jeśli należysz do jednego z rodziców, to pewnie tak jak ja – masz już za sobą przeglądnięcie wielu stron typu szkoły średnie w twoim mieście i wymogi egzaminacyjne. Skoro ja już zebrałam sobie te informacje, podzielę się nimi z Tobą 😊 Korzystaj!

Egzaminy ósmoklasisty – co musisz o nim wiedzieć?

Egzamin ósmoklasisty 2023 jest egzaminem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista w roku szkolnym 2023 przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Wszelkie materiały na tej stronie pozyskałam ze stron internetowych wydawnictw szkolnych, szkół średnich czy ministerstwa edukacji. Niemniej jednak jest to tylko moje podsumowanie i nie powinieneś opierać się na nich jak na faktach, które posłużą do konkretnych decyzji. Moim zamiarem jest jedynie zebranie wszelkich informacji w taki sposób, aby spojrzeć na temat egzaminu ósmoklasisty 2023 z pełnej perspektywy.


Sprawdź też: Rodzice – helikoptery” wychowują pokolenie płatków śniegu – jesteś rodzicem nastolatka – przeczytaj koniecznie!


Ważne kwestie organizacyjne dot. egzaminu

Pamiętaj, że uczeń powinien przyjść na egzamin ósmoklasisty 2023 w stroju galowym – eleganckim i powinien mieć ze sobą dokument tożsamości (legitymację szkolną lub dowód osobisty) i długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz linijkę. Niedozwolone jest wnoszenie na salę egzaminacyjną elektroniki typu telefon, smartwatch czy nawet kalkulatora.

Jeśli Twoje dziecko ma specjalne potrzeby może skorzystać z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych może skorzystać wtedy, gdy jako uczeń ma wydaną opinię o dostosowaniu warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

źródło: bip.cke.gov.pl/artykul/249/1745/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2023-r

Więcej o specjalnych dostosowaniach podczas egzaminu przeczytasz w komunikacie o dostosowaniach – tutaj.

Dzieci, które chorują przewlekle lub są chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać
z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na
chorobę. Ponadto w przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID-19 wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań
prawnych – będą mogli lub będą zmuszeni do korzystania ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek czy płynów dezynfekcyjnych.

Kluczowa jest punktualność. Pamiętaj, że jeśli Twoje dziecko spóźni się na egzamin a w tym czasie na sali zostaną otwarte koperty – nie zostanie już wpuszczone na egzamin! W takim przypadku, podobnie jak w innych zdarzeniach losowych, dziecko będzie zobowiązane do przystąpienia do egzaminu w dodatkowym terminie.

Drugi termin egzaminu ósmoklasisty 2023

Jeśli z przyczyn losowych Twoje dziecko nie będzie uczestniczyć w egzaminie w I terminie, został wyznaczony drugi termin w dniach 12-14 czerwca 2023r.:

 • 12 czerwca 2023 (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,
 • 13 czerwca 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,
 • 14 czerwca 2023 (środa) godz.9.00 – egzamin ósmoklasisty z współczesnego języka nowożytnego.

Na pocieszenie dla tych najbardziej zestresowanych jest fakt, że egzaminu nie można oblać. Nie ma określonego, minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien osiągnąć. Niemniej jednak wyniki egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. Jeśli więc liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w szkołach średnich, wynik egzaminu może zdecydować czy Twoje dziecko dostanie się do wybranej szkoły czy nie.

Zobacz też: Szkoły Lubin – Rekrutacja 2023 do szkół średnich i branżowych

Przedmioty egzaminacyjne – szczegółowe informacje

W tym roku uczniowie mają do zaliczenia trzy przedmioty. Sprawdź takie szczegóły jak termin, czas trwania czy wymagania. Zobacz też ile Twoje dziecko może otrzymać punktów za każdy z przedmiotów:

egzaminy ósmoklasisty 2023
źródło: nowaera.pl

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego obejmuje dwie części: test oraz wypracowanie. Test może dotyczyć gramatyki czy np. czytania utworów literackich ze zrozumieniem, do których później odnoszą się pytania. Wypracowanie, jako druga część obejmuje przygotowanie rozprawki lub opowiadania.

Termin egzaminu: 23 maja 2023 g. 9:00 – wtorek

egzamin ósmoklasisty 2023 język polski
źródło: nowaera.pl

Zadania dla ósmoklasistów 2023 na egzaminie z języka polskiego weryfikują umiejętność uczniów w zakresie wnioskowania, argumentowania, formułowania opinii oraz redagowania krótkich form wypowiedzi (ogłoszenie/zaproszenie) i długich (rozprawka/opowiadanie).

Dodatkowo, aby udzielić poprawnej odpowiedzi oczekuje się od uczniów kompetencji: kulturowych (np. interpretacji obrazu), literackich (np. rozumienia sensu utworów), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty

Uczniowie są zobowiązani znać treść jak i problematykę lektur obowiązkowych z klasy 7 i 8, które w tym roku obejmują:

źródło: nowaera.pl

Uczniowie mogą też argumentować swoje wypowiedzi na podstawie lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej, które nie zostały ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego,
 • wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza,
 • Ignacy Krasicki – Żona modna,
 • Sławomir Mrożek – Artysta,
 • Stefan Żeromski – Syzyfowe prace,
 • Melchior Wańkowicz – Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Jak pomóc dziecku przygotować się do egzaminu z języka polskiego?

Przede wszystkim porozmawiaj z dzieckiem. Przeanalizujcie wspólnie jakie obszary czy zagadnienia ma dobrze opanowane a które sprawiają mu najwięcej trudności. Możecie podzielić sobie tematy i wypisać je w widocznym miejscu. Dobrym pomysłem jest wywieszenie listy lektur, tak aby zerkając na nią utrwalać tytuły i autorów.

Nie proponuję wywieszać w widocznym miejscu listy kłopotliwych tematów bo może to stresować dziecko. W zamian za to lepiej rozpisać sobie obszary do powtórki i co jakiś czas odhaczać to, co jest już powtórzone.

Zapytaj własne dziecko czy potrzebuje jeszcze korepetycji, dodatkowych zajęć czy Twojego wsparcia. Jeśli nie jest pewne, zaproponuj przetestowanie jakichś rozwiązań i sprawdzenie czy mu pomagają. Pamiętaj, że w swojej szkole z pewnością uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych lekcjach z przedmiotów egzaminacyjnych, jeśli tego potrzebują.

Trening z języka polskiego przed egzaminem – propozycje

Razem z dzieckiem możecie opracować własny plan pracy – jeśli dziecko chce to zrobić samodzielnie – uszanuj to. Twoje nakazy tylko je zniechęcą. Dobrym podejściem jest przygotowanie listy tematów powtórkowych i lektur, których najmniej pamięta. Do nich warto kupić wydawnictwa z opracowaniem egzaminacyjnym.

W kolejnym kroku przeanalizujcie zagadnienia gramatyczne, ortograficzne oraz zasady wstawiania dialogów czy cytatów. Warto poćwiczyć też zasady redagowania zaproszeń czy przygotowywania ogłoszenia. Przeanalizujcie też zasady pisania rozprawki oraz opowiadania twórczego – z jakich składa się części i co każda z nich powinna zawierać.

Plan pracy może być kolorowy i motywacyjny – możecie też wymyślić własne “nagrody” za każdy większy obszar, które będą umilać przygotowania do egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Egzamin ósmoklasisty z matematyki bywa o wiele bardziej stresujący dla większości uczniów. Z jednej strony matematyka nie wymaga tyle pamięciowej nauki, z drugiej wymaga dużego skupienia. Łatwo bowiem popełnić drobne błędy, które pomimo rozwiązanego zadania obniżą ogólną punktację.

Termin egzaminu: 24 maja 2023 g. 9:00 – środa

egzamin ósmoklasisty z matematyki

Matematyka – wiedza i sprawdzane umiejętności na egzaminie

Egzamin z matematyki ma na celu zweryfikować kompetencje ucznia w zakresie:

 • umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce,
 • znajomości faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania),
 • zdolności analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania.

Na egzaminie uczniowie mogą się spotkać z zadaniami, które będą dotyczyć wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Zweryfikują jak uczniowie wykorzystują w praktyce wzory i zasady oraz specyficzny sposób myślenia czy działania.

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

Z pewnością Twoja pociecha rozwiązuje zadania z matematyki na co dzień w szkole. Niestety podczas egzaminu, gdzie zwykle uczniowie odczuwają zdenerwowanie i stres oraz muszą pracować pod presją czasu może dojść do różnorodnych pomyłek. Warto więc podpowiedzieć dziecku kilka przydatnych praktyk, które pomogą rozładować początkowe napięcie:

 • WSKAZÓWKA NR 1 – pierwszej kolejności warto najpierw przeczytać wszystkie zadania i wybrać te najprostsze, nie wymagające większego wysiłku. Sprawne rozwiązanie kilku zadań doda pewności dziecku, pozwoli oswoić się z emocjami i da więcej czasu na zastanowienie się nad tymi trudniejszymi.
 • WSKAZÓWKA NR 2 – każde zadanie warto przeczytać 2-3 razy, tak aby przeanalizować wszystkie dane a następnie je sobie wypisać. Przed udzieleniem odpowiedzi dobrze jest raz jeszcze przeczytać pytanie, na które trzeba udzielić odpowiedzi. Może się zdarzyć, że pytanie jest zadane w formie zaprzeczenia lub należy jeszcze wykonać jakieś końcowe obliczenie. Ponowne przeczytanie pytania pozwoli na uniknięcie prostego błędu.
 • WSKAZÓWKA NR 3 – przed rozpoczęciem obliczeń narysuj rysunek, tabelkę czy schemat zadania. Graficzny sposób prezentacji danych często podpowie rozwiązanie lub wskaże szybszą metodę do obliczeń.
 • WSKAZÓWKA NR 4 – jeśli nie możesz rozwiązać zadania – nie tkwij w miejscu – zacznij inne zadanie a potem wróć do tego nie rozwiązanego i spróbuj rozwiązać je inną metodą. Zbyt długie analizowanie jednego zadania może zabrać dużo cennego czasu. Lepiej rozwiązać inne, pewne zadania niż stracić czas na rozwiązanie jednego.
 • WSKAZÓWKA NR 5 – sprawdzaj wynik – zweryfikuj jego poprawność z danymi w zadaniu – jeśli coś nie gra – policz raz jeszcze. Często sprawdzenie wyniku pomaga w znalezieniu prostej pomyłki.
 • WSKAZÓWKA NR 6 – jeśli masz do czynienia z zadaniami otwartymi koniecznie zapisz wszystkie obliczenia a nie same wyniki. Jeśli zadanie jest zamknięte – nie zapomnij wpisać odpowiedzi.
 • WSKAZÓWKA NR 7 – wyniki na karcie obliczeń zaznaczaj np. w kółko. Pozwoli ci to na koniec sprawdzić czy poprawnie naniosłeś odpowiedzi na kartę wyników.

Testy z matematyki – trening czyni mistrza

Warto zakupić lub znaleźć w internecie gotowe arkusze egzaminacyjne z zestawami zadań, tak aby uczeń mógł przećwiczyć samodzielnie w domu rozwiązanie zadań w porównywalnym czasie, jak na egzaminie. Dobrym przykładem są testy oferowane przez wydawnictwo nowaera.pl

Wytłumacz dziecku, że nie musi przejmować się jeśli nie będą mu wychodzić te zadania. Z pewnością samo trenowanie obliczania w zadanym czasie pozwoli na przyzwyczajenie się do działania pod presją czasową. Dodatkowo pozwoli mu na sprawdzanie, które obszary wymagają jeszcze przećwiczenia.

Po każdorazowym rozwiązaniu danego arkusza, porównajcie odpowiedzi dziecka z tymi wskazanymi przez autorów opracowania. Dzięki temu dziecko zweryfikuje poprawność swojego rozumowania i zderzy je z innymi metodami na rozwiązanie danego problemu matematycznego. Jeśli czegoś nie rozumiecie lub macie wątpliwości – nauczyciel z matematyki z pewnością chętnie podpowie rozwiązanie. Warto też wypisać sobie mocne i słabe strony, wymagające powtórek:

źródło: nowaera.pl

Egzamin ósmoklasisty – współczesny język nowożytny

Egzamin ze współczesnego języka nowożytnego jest opracowany na poziomie znajomości językowej A2. Większość dzieci będzie zdawać język angielski a zaraz po nim zapewne znajdą się języki takie jak: niemiecki, ukraiński czy rosyjski.

Rodzic jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji dot rodzaju wybranego języka nowożytnego – link do pobrania deklaracji.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r.

egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023

Termin egzaminu: 25 maja 2023 g. 9:00 – czwartek

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2023 obejmie:

 • zadania zamknięte, gdzie uczniowie będą wybierać spośród wielu odpowiedzi jedną odpowiedź lub zadania z wielokrotną opcją wyboru,
 • zadania otwarte, gdzie uczniowie będą uzupełniać luki, odpowiadać na pytania, dokonywać parafrazy zdań, tłumaczyć fragmenty tekstu na język obcy, układać fragmenty zdań z podanych elementów leksykalnych. Pojawi się także wypowiedź pisemna taka jak e-mail, wpis na blogu lub wiadomość.

Jak zbudowany jest arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego?

 1. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu – o kilka zadań, w tym przynajmniej jedno otwarte, gdzie uczeń będzie miał do czynienia z krótkimi tekstami, adaptowanymi lub oryginalnymi, czytanymi przez rodzimych użytkowników języka i odtwarzanymi dwukrotnie z płyty CD. Część zadań może być przygotowana w oparciu o materiały ikonograficzne.
 1. Zadania sprawdzające umiejętność reagowania – podobnie, obszar ten obejmuje kilka zdań, w tym przynajmniej jedno otwarte, gdzie dziecko zderzy się z krótkimi tekstami lub materiałami graficznymi, częściowo także na krótkich wypowiedziach odtwarzanych dwukrotnie z płyty CD.
 1. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych – kilka zadań, również z jednym otwartym, z tekstami przygotowanymi w oparciu o oryginalne lub zredagowane treści o łącznej długości do 850 wyrazów. Część z nich może być opracowana na materiale ikonograficznym.
 1. Zadania sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa – również kilka zdań sprawdzających ten obszar wiedzy, przynajmniej jedno z nich będzie otwarte. Zadania będą opierać się na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach. Część z nich może być przedstawiona graficznie.
 1. Ostatnie jedno zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej – zadanie (bez możliwości wyboru) będzie polegać na samodzielnym napisaniu krótkiego tekstu (50–120 wyrazów). Podany jest początek wypowiedzi oraz trzy podpunkty, które należy rozwinąć. Polecenia będą przygotowane w języku polskim.
egzamin z języka angielskiego dla ósmoklasisty

Przydatne wskazówki na egzamin z języka angielskiego

Przygotujcie sobie tematy, z którymi dziecko radzi sobie najsłabiej. Niech ćwyczy to co sprawie mu jeszcze problemy. Warto opracować sobie osobne zagadnienia takie jak: słownictwo, gramatyka i schematy językowe. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza na dodatkowy angielski, porozmawiaj z nauczycielem, skonsultuj co warto jeszcze powtórzyć.

Jak w poprzednich tematach egzaminacyjnych, warto zrobić kilka testów i zobaczyć, które zagadnienia wymagają jeszcze przećwiczenia. Na stronie nowej ery poświęconej językowi angielskiemu – link – znajdziesz filmiki, które mogą pomóc.

Terminy ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 2023

W przypadku egzaminu ósmoklasisty 2023 przeprowadzanego zarówno w maju jak i w czerwcu 2023 terminy ogłoszenia wyników są następujące:

Termin ogłaszania wyników egzaminu
ósmoklasisty, w tym termin
przekazania wyników szkołom
3 lipca 2023r.
Termin przekazania szkołom
zaświadczeń i informacji
do 6 lipca 2023r.
Termin wydania zdającym
zaświadczeń oraz informacji
6 lipca 2023r.
źródło: bip.cke.gov.pl

Punkty za oceny i wyniki egzaminu w 2023

Uczeń kończący szkołę podstawową może otrzymać maksymalnie do 200 punktów. Niestety dla większości uczniów to niemal nieosiągalna suma punktów. Aby otrzymać taką liczbę punktów uczeń musiałby mieć celujące świadectwo, maksymalne wyniki ze wszystkich części egzaminu oraz kilka dodatkowych osiągnięć a także poświadczony udział w wolontariacie.

Zdarzają się tacy szczęśliwcy, jednak zdecydowana większość skrupulatnie liczy punkty, które pomogą im w dostaniu się do wybranej szkoły średniej. Warto jednak przeanalizować progi puntkowe, czyli ile punktów trzeba mieć, aby dostać się do wybranej klasy w upatrzonej szkole. Taką informację możemy znaleźć na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych, ale jedynie za ubiegły rok. O obecnych progach dowiemy się dopiero po fakcie, czyli po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Niemniej jednak warto orientacyjnie wziąć je pod uwagę przy układaniu kolejności szkół na liście swoich preferowanych klas i szkół.

Sprawdź też: Prezent na komunię – 2023 TOP 15 trafionych propozycji

Punkty za oceny ze świadectwa ukończenia ósmej klasy

Pierwsza część ogólnej liczby punktów to suma punktów za:

 • wybrane oceny ze świadectwa,
 • za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie,
 • za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.

Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: dla języka polskiego, matematyki i dla dwóch wybranych przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w szkole ponadpodstawowej. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty.

Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać aż 7 dodatkowych punktów. Dodatkowo 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego. Wolontariat w akcjach pozaszkolnych może być trudny do udowodnienia. Trzeba o tym porozmawiać z przedstawicielem szkoły, który odpowiada za szkolny wolontariat. W szczególnych sytuacjach zaświadczenia o takiej pracy dobroczynnej są honorowane, ale o tym decyduje osoba odpowiedzialna.

Wiele dodatkowych punktów uczeń może otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięciach artystycznych i sportowych (szczegóły znajdziesz w wyszczególnieniu zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.). Za różne osiągnięcia w konkurach dziecko może otrzymać od 2 do 10 punktów. Niemniej jednak nawet jeśli uczeń brał udział w kilku różnych konkursach i osiągnął w nich liczne sukcesy, nie może otrzymać więcej niż 18 punktów za udział w konkursach i turniejach.

Punkty z egzaminu ósmoklasisty 2023

Połowa z 200 punktów w procesie rekrutacji przypada na świadectwo, drugą połowę uczeń może otrzymać za wyniki egzaminów ośmioklasisty. Za trzy egzaminy uczeń ma możliwość otrzymać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.

Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

W tym roku szkolnym, w większości województw, po zakończeniu roku szkolnego i otrzymaniu wyniku testu ósmoklasisty można jeszcze dokonać zmian we wniosku. Sprawdź czy w Twoim województwie możesz zmienić kolejność szkół i klas we wniosku, dodać nowe klasy czy zmienić szkołę pierwszego wyboru. Szczegółowe daty możesz znaleźć w harmonogramie rekrutacji w pozycji: “Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty”. W podanych tam terminach można dokonywać zmian we wniosku. W takiej sytuacji należy wycofać złożony wniosek ze szkoły pierwszego wyboru i na nowo złożyć aktualny wniosek w nowej szkole pierwszego wyboru.

Kalkulator do wyliczenia punktów za egzaminy i oceny

Punkty możesz wyliczyć samodzielnie lub skorzystać z kalkulatora.

Jak zwiększyć liczbę punktów?

Jeszcze jest szansa na to aby poprawić wynik punktowy ucznia oraz jego szansę na dostanie się do wybranej szkoły. Dziecko ma jeszcze trzy możliwości:

 • osiągnąć wyższą ocenę na świadectwie z języka polskiego, matematyki i z wybranych dwóch przedmiotów (np. historii, georafii czy wiedzy o społeczeństwie dla większości profili humanistycznych lub kierunków mat-fiz albo biologii i chemii przy wyborze klas o profilu biologicznym czy medycznym;
 • uzyskać świadectwo „z czerwonym paskiem”, czyli poprawić oceny z wszystkich przedmiotów;
 • zawalczyć o punkty za wolontariat.

Odwołania i zastrzeżenia dot. egzaminu

Jeśli masz zastrzeżenia dot. przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, chcesz napisać odwołanie lub sprawdzić jak postępować w takiej sytuacji – sprawdź podane na końcu artykułu strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne wnioski oraz terminy, w których możesz je złożyć.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Dziecko, które zamierza kontynuować edukację w szkole ponadpodstawowej zobowiązane jest do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły. Rekrutacja odbywa się elektronicznie. Dla województwa dolnośląskiego jest to strona: dolnoslaskie.edu.com.pl. Strona będzie aktywna od 15 maja 2023r.

W najbliższych dniach opublikuję też artykuł szkoły średnie i branżowe w Lubinie z podziałem na:

 • Liceum Ogólnokształcące Lubin i okolice,
 • Technikum Lubin i okolice,
 • Szkoły branżowe (zawodowe) Lubin i okolice.

Przedstawię zarówno szkoły publiczne jak i prywatne.

Przydatne strony dot. egzaminu ósmoklasisty 2023

 1. Centralna Komisja Egzaminacyjna – komunikaty i harmonogramy
 2. Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin ósmoklasisty
 3. Kalkulator do wyliczania punktów
 4. Szkoły Lubin – Rekrutacja 2023 do szkół średnich i branżowych

Jeżeli uważasz, że czegoś jeszcze brakuje na tej stronie lub gdzieś popełniłam błąd – daj znać chętnie rozszerzę temat i skoryguję błędy. Powodzenia podczas egzaminów i rekrutacji!

1 comment
 1. My postawiliśmy na hulajnogę elektryczną. Mamy model young rider od manty i generalnie najlepszy prezent dla syna 🙂 Jeździ na niej do szkoły więc bardzo dobra opcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Ci się także spodobać
Depresja natostolaktów
Czytaj dalej

Jak wspierać nastolatki w walce z depresją – praktyczne wskazówki dla rodziców

Każdy rodzic pragnie, aby ich dziecko było szczęśliwe i zdrowe. Niestety, depresja dzieci i młodzieży staje się coraz większym problemem. W obliczu tego wyzwania jako rodzice, możemy odegrać kluczową rolę we wspieraniu naszych nastolatków. Zobacz, jak możesz skutecznie pomóc swojemu dziecku w radzeniu sobie z depresją. Sprawdź co dla was może być pomocne.
Czytaj dalej